Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην υπηρεσία μας και ενημερωθείτε τακτικά για τις δραστηριότητες μας και τις εξελίξεις σε θέματα σταδιοδρομίας και σπουδών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
 
    Μάθετε τα νέα μας  

Επαγγελματικός Προσανατολισμòς

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών

Αξιολόγηση Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων

Συμβουλευτική Επιλογής Σπουδών

Ανάπτυξη & Αξιολόγηση Στελεχών

Υπηρεσίες Επαγγελματικής Αποκατάστασης

Απόκτηση Επαγγελματικής Ταυτότητας

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

Θέμα: Επιστροφή στη μητέρα γη…
Δημοσίευση: 6 Φεβρουαρίου 2013 στο getbusy.gr
Συγγραφέας: Γεράσιμος Σπηλιώτης
pdf
Θέμα: Δημιουργία βιογραφικού σημειώματος
Δημοσίευση: Φεβρουάριος 2014 στο "Εργασία"
Συγγραφέας: Εύη Μαρκάκη
pdf
Θέμα: Συνέντευξη μέσω Skype. Τι πρέπει να γνωρίζετε!
Δημοσίευση: Μάρτιος 2014 στο "Εργασία"
Συγγραφέας: Γεράσιμος Σπηλιώτης
pdf
Θέμα: Για να μη γίνει το βιογραφικό σου βιο-γραφικό!
Δημοσίευση: Απρίλιος 2014 στο skywalker.gr
Συγγραφέας: Γεράσιμος Σπηλιώτης
pdf
Θέμα: Εσύ ξέρεις ποιες είναι οι πραγματικές εκπαιδευτικές σου ανάγκες;
Δημοσίευση: Μάιος 2014 στο skywalker.gr
Συγγραφέας: Εύη Μαρκάκη
pdf
Θέμα: Οι κίνδυνοι της επιλογής Ανθρώπινου Δυναμικού από τα μέσα Κοινωνικής Δικτυωσης.
Δημοσίευση: Σεπτέμβριος 2014 στο "Εργασία"
Συγγραφέας: Γεράσιμος Σπηλιώτης
pdf
Θέμα: Πώς να διαχειριστείτε τον προϊστάμενο σας
Δημοσίευση: Οκτώβριος 2014 στο "Εργασία"
Συγγραφέας: Γεράσιμος Σπηλιώτης
pdf
Θέμα: Το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Συμβούλου
Δημοσίευση: Νοέμβριος 2014 στο "Εργασία"
Συγγραφέας: Εύη Μαρκάκη
pdf


Για Μαθητές


Για Εργαζόμενους-Ανέργους


Για Φοιτητές-Απόφοιτους


Για Εταιρίες