Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην υπηρεσία μας και ενημερωθείτε τακτικά για τις δραστηριότητες μας και τις εξελίξεις σε θέματα σταδιοδρομίας και σπουδών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
 
    Μάθετε τα νέα μας  

Επαγγελματικός Προσανατολισμòς

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών

Αξιολόγηση Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων

Συμβουλευτική Επιλογής Σπουδών

Ανάπτυξη & Αξιολόγηση Στελεχών

Υπηρεσίες Επαγγελματικής Αποκατάστασης

Απόκτηση Επαγγελματικής Ταυτότητας

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

  1. Η οικονομική συγκυρία είναι πολύ δύσκολη. Αξίζει να διαθέσω επιπλέον χρήματα για αυτές τις υπηρεσίες;

          Η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Ας σκεφτούμε πόσα χρήματα ξοδεύονται σε ακατάλληλες επαγγελματικές ή εκπαιδευτικές επιλογές. Δαπανάται μεγάλος όγκος χρημάτων με ελάχιστο ή και καθόλου αποτέλεσμα. Τα χρήματα που καλείται κάποιος (γονέας, εργαζόμενος, άνεργος, φοιτητής) να δώσει για αυτές τις υπηρεσίες είναι το βήμα για να ξεκλειδώσει ένα μέλλον που του ανήκει. Σε αυτό το μέλλον πρέπει και αξίζει να ξέρει ποιός είναι, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει, πώς να το κάνει και πώς να προετοιμαστεί αποτελεσματικά για να το διεκδικήσει.

  1. Είμαι καλός μαθητής στο σχολείο και ξέρω ποια κατεύθυνση να επιλέξω. Τι παραπάνω να μου προσφέρει μια αξιολόγηση επαγγελματικού προσανατολισμού;

          Η αξιολόγηση επαγγελματικού προσανατολισμού δεν ακυρώνει την πορεία και τα επιτεύγματα του κάθε μαθητή. Αντιθέτως παρουσιάζει με κατανοητό αλλά επιστημονικό τρόπο όλες εκείνες τις διαστάσεις της ανθρώπινης προσωπικότητας που μας οδηγούν σε αντίστοιχες μαθησιακές κλίσεις και μετέπειτα επαγγελματικές επιλογές. Ο κάθε μαθητής γνωρίζει με ακρίβεια τον εαυτό του, τις ικανότητες και τις δεξιότητές του, αλλά και τις δυνατότητες που δεν γνωρίζει. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός εντοπίζει λανθάνοντα χαρακτηριστικά μιας προσωπικότητας, επισημαίνει αδυναμίες και προτείνει συγκεκριμένες επιλογές και κατευθύνσεις. Δεν περιορίζεται σε μία και μοναδική πρόταση, αλλά προσφέρει πολλές εναλλακτικές.

  1. Έχω επιλέξει τι θα ακολουθήσω επαγγελματικά. Δεν μου χρειάζεται αξιολόγηση επαγγελματικού προσανατολισμού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται δύο βασικά λάθη:

          Ι) Το τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα επαγγέλματα, ακόμα και αν είναι ίδια με των γονέων μας, είναι πολύ διαφορετικός από την πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει γιατί στην εικόνα που έχουμε σχηματίσει κρύβονται διαστάσεις του επαγγέλματος όπως ικανότητες – δεξιότητες – πλευρές τις εργασιακής καθημερινότητας, τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Η αξιολόγηση αποκαλύπτοντας όλες τις διατάσεις του εαυτού μας, εντοπίζει αυτές τις άγνωστες σε εμάς διαστάσεις που είτε θα επιβεβαιώσουν, είτε θα διαφοροποιήσουν προς το καλύτερο τις επιλογές μας.

          ΙΙ) Υπάρχει μία γενική αντίληψη ότι είμαστε ικανοί μόνο για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Αυτό δεν ισχύει. Οι εποχές που διανύουμε απαιτούν ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Η αξιολόγηση επαγγελματικού προσανατολισμού εντοπίζει και προτείνει πολλαπλές εναλλακτικές, αρχειοθετώντας τες με σειρά προτίμησης και με βάση την ξεχωριστή προσωπικότητα, αλλά και τις επιλογές του ατόμου.

  1. Το παιδί μου είναι πολύ κακός μαθητής. Το διάβασμα στο σπίτι είναι ένας καθημερινός εφιάλτης. Μπορεί η αξιολόγηση να με βοηθήσει;

          Ναι, μπορεί. Η έλλειψη συνέπειας στο σχολείο, οι κακοί βαθμοί, η δυσκολία στο διάβασμα είναι καθημερινά ζητήματα για πολλές οικογένειες. Η αξιολόγηση επισημαίνει τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου του κάθε παιδιού, τις ικανότητές και τις δεξιότητές του, αλλά και τις μαθησιακές ή αναπτυξιακές του δυσκολίες. Έπειτα από την αξιολόγηση διαμορφώνεται εξατομικευμένα ένα πλάνο δράσης και λειτουργίας για το παιδί και το γονέα, ώστε να ελαττωθούν αισθητά και να εξαλειφτούν οι δυσκολίες.

  1. Δεν χρειάζομαι καθοδήγηση για να φτιάξω το βιογραφικό μου. Στο διαδίκτυο μπορώ να βρω ότι θέλω και πολλές φόρμες πάνω στις οποίες μπορώ να βασιστώ.

          Η συγγραφή του βιογραφικού σημειώματος δεν είναι απλή υπόθεση. Το 90% των βιογραφικών σημειωμάτων που φτάνουν σε εταιρίες, ακόμα και σε περιόδους ευημερίας, δεν θα κλιθούν ποτέ σε συνέντευξη. Οι απαιτήσεις σήμερα έχουν ενταθεί. Αυτό συμβαίνει διότι τα βιογραφικά σημειώματα δεν αποτυπώνουν με απλό, εύληπτο και σαφή τρόπο τις πληροφορίες εκείνες στις οποίες εστιάζει ένα στέλεχος ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου να καλέσει τον υποψήφιο σε συνέντευξη. Το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στην προσωπικότητα και το ύφος κάθε υποψηφίου, τονίζοντας τα σημεία που πρέπει να επισημανθούν κάθε φορά. Η εταιρία προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας βιογραφικού σημειώματος καθώς και άλλες συνοδευτικές υπηρεσίες, κάνοντας κάθε υποψήφιο ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας.

  1. Είμαι άνεργος εδώ και πολλούς μήνες. Έχω απελπιστεί. Οι υπηρεσίες επαγγελματικού επαναπροσαντολισμού τι διαφορετικό μπορούν να μου προσφέρουν;

          Η ανεργία ταλαιπωρεί καθημερινά όλο και περισσότερους ανθρώπους. Το ζητούμενο όμως δεν είναι μόνο τι γίνεται κοινωνικά, αλλά πως ο καθένας από εμάς μπορεί να επιβιώσει, να γίνει ανταγωνιστικός και να απασχοληθεί επαγγελματικά σε οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα και αν βρίσκεται. Η εταιρία MyFutureCareer προσφέρει μία ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών με στόχο την επαγγελματική ενεργοποίηση των ατόμων που βρίσκονται σε ανεργία. Οι υπηρεσίες καλύπτουν όλο το φάσμα αναγκών αλλά και μιας ολοκληρωμένης προετοιμασίας και αξιολόγησης για την αγορά εργασίας. Οι άνθρωποι που επιλέγουν αυτό το πρόγραμμα εντοπίζουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, γνωρίζουν τις δυνατότητές τους, καθοδηγούνται σε αντίστοιχες επιλογές και προετοιμάζονται κατάλληλα για να επιτύχουν στους νέους στόχους.

  1. Ως γονιός θέλω να προσφέρω στα παιδιά μου την καλύτερη δυνατή υποστήριξη. Πληρώνω πολλά χρήματα για την παιδεία τους. πως μπορώ να ξέρω ότι έχω κάνει σωστές επιλογές;

          Στην εταιρία MyFutureCareer η στενή συνεργασία με τους γονείς είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Αυτό σημαίνει ότι για εμάς οι γονείς είναι αρωγός και υποστηρικτής στην κοινή προσπάθεια που κάνουμε να έχουμε ευτυχισμένους και αποδοτικούς μαθητές (παιδιά, εφήβους), άρα ολοκληρωμένους ανθρώπους με υγιείς προσωπικότητες. Ο γονέας μπορεί να καλύψει τις ανησυχίες και τις απορίες του μέσα από την διαδικασία αξιολόγησης, η οποία έχει ως τελικό αποδέκτη το παιδί - έφηβο. Με αυτό το τρόπο θα εντοπίσει όλες τις διαστάσεις της προσωπικότητα του παιδιού - έφηβου, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, αλλά και τις αδυναμίες του. Στόχος είναι να συνδυαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να συμβαδίζουν με τη γενικότερη καλλιέργεια, ανάπτυξη και εκπαίδευση του παιδιού - εφήβου.

  1. Πέρασα στη σχολή που είχα σαν πρώτη επιλογή στο μηχανογραφικό. Διαπιστώνω ότι δεν μου αρέσει όσο περίμενα. Τι μπορώ να κάνω;

          Αυτό είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζει πάνω από το 50% των εισακτέων σε σχολές και αυτό συμβαίνει είτε γιατί συμπλήρωσαν το μηχανογραφικό με βάση τη συνολική τους βαθμολογία και μόνο, είτε γιατί δεν πέρασαν στις πρώτες σχολές προτίμησής τους. Αυτό βέβαια μπορεί να συμβεί και σε όσους δεν έχουν πλήρη ενημέρωση για το επάγγελμα που επιλέγουν. Για όσους λοιπόν αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο σημαντικό θέμα υπάρχει αντίστοιχη αξιολόγηση και ενημέρωση μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων επαγγελματικής πληροφόρησης, προκειμένου να εντοπίσουν σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τις κατάλληλες επαγγελματικές διεξόδους. Αυτό θα τους επιτρέψει να λειτουργήσουν πιο αποδοτικά και να τους δώσει κίνητρο και στόχο για ακριβείς και σωστές επαγγελματικές επιλογές εφεξής.

  1. Εργάζομαι εδώ και καιρό σε μία δουλειά που στην αρχή μού άρεσε αλλά τώρα βλέπω ότι θα ήθελα κάτι διαφορετικό. Ό,τι έχω δώσει το έδωσα. Δεν υπάρχει προοπτική. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Πέρα από υπομονή μπορώ να κάνω κάτι άλλο; Είναι περίοδος για αλλαγές;

          Και βέβαια μπορούμε να κάνουμε αλλαγές αλλά με λελογισμένο ρίσκο. Είναι βέβαιο και δεδομένο ότι οι περίοδος που διανύουμε έχει δυσκολίες και προκλήσεις πολλές. Οι επιλογές πρέπει να είναι απόλυτα στοχευμένες και οι επαγγελματικές αλλαγές δομημένες και οργανωμένες. Οι δύσκολες περίοδοι απαιτούν κατάλληλη προετοιμασία για αλλαγές. Η εταιρία My Future Career μέσα από μία σειρά εξατομικευμένων υπηρεσιών προετοιμάζει τον επαγγελματία για μία τέτοια αλλαγή καθοδηγώντας τον σε επιλογές, ετοιμάζοντας και υποστηρίζοντας τον σε αυτή την αναζήτηση.Για Μαθητές


Για Εργαζόμενους-Ανέργους


Για Φοιτητές-Απόφοιτους


Για Εταιρίες