Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην υπηρεσία μας και ενημερωθείτε τακτικά για τις δραστηριότητες μας και τις εξελίξεις σε θέματα σταδιοδρομίας και σπουδών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
 
    Μάθετε τα νέα μας  

Επαγγελματικός Προσανατολισμòς

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών

Αξιολόγηση Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων

Συμβουλευτική Επιλογής Σπουδών

Ανάπτυξη & Αξιολόγηση Στελεχών

Υπηρεσίες Επαγγελματικής Αποκατάστασης

Απόκτηση Επαγγελματικής Ταυτότητας

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

Υπηρεσία Απόκτησης Επαγγελματικής Ταυτότητας

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εισέλθουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας.

Με τη βοήθεια των επιστημονικών εργαλείων της σειράς ΑΡΙΣΤΟΝ και εξειδικευμένων συμβούλων σταδιοδρομίας:

  • αξιολογούμε ικανότητες, εργασιακή προσωπικότητα και κίνητρα

  • προτείνουμε επαγγέλματα που ταιριάζουν στο άτομο

  • εντοπίζουμε εκπαιδευτικές ανάγκες

  • παρέχουμε έγκυρη πληροφόρηση για επαγγέλματα (καθήκοντα, αμοιβές, προοπτικές, κα)

  • συντάσσουμε επαγγελματικό βιογραφικό σημείωμα

  • προετοιμάζουμε για επαγγελματικές συνεντεύξεις

  • εξοικειώνουμε με σύγχρονες διαδικασίες επιλογής προσωπικού

  • εκπαιδεύουμε στις μεθόδους αναζήτησης εργασίαςΓια Μαθητές


Για Εργαζόμενους-Ανέργους


Για Φοιτητές-Απόφοιτους


Για Εταιρίες