Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην υπηρεσία μας και ενημερωθείτε τακτικά για τις δραστηριότητες μας και τις εξελίξεις σε θέματα σταδιοδρομίας και σπουδών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
 
    Μάθετε τα νέα μας  

Επαγγελματικός Προσανατολισμòς

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών

Αξιολόγηση Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων

Συμβουλευτική Επιλογής Σπουδών

Ανάπτυξη & Αξιολόγηση Στελεχών

Υπηρεσίες Επαγγελματικής Αποκατάστασης

Απόκτηση Επαγγελματικής Ταυτότητας

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Στελεχών

          Η εταιρία αναλαμβάνει διαδικασίες ανάπτυξης και αξιολόγησης στελεχών σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής πορείας:

          1) Αξιολόγηση υποψηφίων εργαζομένων (διαδικασίες προσλήψεων)

          2) Αξιολόγηση για επανατοποθέτηση μέσα στον ίδιο τον οργανισμό(προαγωγές, αξιοποίηση στελεχών)

          3) Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης σε περίπτωση απόλυσης

Επιχειρηματικά Παίγνια

          Η εταιρία αναλαμβάνει την πραγματοποίηση επιχειρηματικών παιγνίων με στόχο την εκπαίδευση στελεχών, την επαγγελματική τους εξέλιξη και αξιολόγηση.

Εταιρικές Μετρήσεις και Αναλύσεις

          Η εταιρία αναλαμβάνει την πραγματοποίηση ερευνών, μετρήσεων και αναλύσεων για:

          1) Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών

          2) Ανάπτυξη εταιρικών πρακτικών σε σχέση με το Ανθρώπινο ΔυναμικόΓια Μαθητές


Για Εργαζόμενους-Ανέργους


Για Φοιτητές-Απόφοιτους


Για Εταιρίες