Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην υπηρεσία μας και ενημερωθείτε τακτικά για τις δραστηριότητες μας και τις εξελίξεις σε θέματα σταδιοδρομίας και σπουδών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
 
    Μάθετε τα νέα μας  

Επαγγελματικός Προσανατολισμòς

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών

Αξιολόγηση Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων

Συμβουλευτική Επιλογής Σπουδών

Ανάπτυξη & Αξιολόγηση Στελεχών

Υπηρεσίες Επαγγελματικής Αποκατάστασης

Απόκτηση Επαγγελματικής Ταυτότητας

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

          Ο οργανισμός  My Future Career  ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Ανάπτυξης καθώς και στην Πληροφόρηση Επαγγελμάτων. Ο οργανισμός δημιουργήθηκε από επιστήμονες και έμπειρους επαγγελματίες με εξειδίκευση στην αγορά εργασίας και στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.

          Το όραμα μας:

          Να υποστηρίξουμε και να καθοδηγούμε αποτελεσματικά σε θέματα σταδιοδρομίας και προσωπικής ανάπτυξης τους ανθρώπους και τις οικογένειες που μας επιλέγουν χτίζοντας συνεργασίες εμπιστοσύνης, σχέσεις συνέπειας και διάρκειας μαζί τους!

          Η δημιουργία του My Future Career έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην Ελληνική αγορά που αφορά στην προσωπική, υπεύθυνη και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την αγορά εργασίας τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική ανάπτυξη.

          Σκοπός μας είναι:

  • Η διευκόλυνση της νεολαίας στην επιλογή επιστημονικού αντικειμένου και ο ορθός επαγγελματικός προσανατολισμός της μέσω εξατομικευμένων υπηρεσιών

  • Η ολοκληρωμένη ενημέρωση των γονέων αναφορικά με τις σπουδές των παιδιών τους, παρουσιάζοντας τις εναλλακτικές επιλογές στα παραδοσιακά επιστημονικά πεδία, όσο και στα νέα που γεννούν οι παγκόσμιες τεχνολογικές εξελίξεις. Με αυτό τον τρόπο, οι γονείς βοηθούν τα παιδιά τους στην επιλογή των σπουδών τους, μεγιστοποιούν τις πιθανότητες ότι το επιστημονικό τους αντικείμενο θα έχει προοπτικές απασχόλησης και επιπλέον ότι τα χρήματα που θα επενδύσουν στις σπουδές τους θα έχουν θετικό αποτέλεσμα.

  • Ο αποτελεσματικός επαναπροσδιορισμός επαγγελματικών επιλογών για όλους όσους μέσα από την νέα εργασιακή πραγματικότητα επιθυμούν να επανακαθορίσουν το εργασιακό τους μέλλον.

          Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η ομάδα του My Future Career έχει καταλήξει σε ένα συνδυασμό εργαλείων πολλαπλής αξιολόγησης (AΡΙΣΤΟΝ) που συνδυάζουν την επιστημονική γνώση πολλών πεδίων και πρακτική εμπειρία της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

          Στο  My Future Career συμβάλουμε με στοχευμένες, εξατομικευμένες, συντονισμένες προσπάθειες, ώστε να κάνετε το μέλλον….ΔΙΚΟ ΣΑΣ!!Για Μαθητές


Για Εργαζόμενους-Ανέργους


Για Φοιτητές-Απόφοιτους


Για Εταιρίες